Al.Armii Krajowej 60/62
42-200 Częstochowa

/Dawny budynek Komobexu za Halą Polonia/
II piętro.

www.wspb.pl
www.widoczni.com.pl
www.facebook.com/widoczni

biuro@wspb.pl
Fax: +48 (34)322-31-68